Kutatás-fejlesztés

2018-ban kutatás-fejlesztési témában nyertünk el pályázatot egy öttagú konzorcium vezetőjeként:
 
  
Martin Metals Kft: A kohászati, elsősorban alumíniumipari másodnyersanyag hasznosításban tevékenykedő cég. A projektben a vastartalom kinyerésén és az ásványi anyagok építőipari előkészítésén munkálkodik. Feladata megfelelő kémiai, kohászati eljárások, technológiák és berendezések kifejlesztése. Eredményessége esetén vasérc pótló, ill. építőanyag előtermékeként szolgáló másodnyersanyag termék lesz előállítható a vörösiszapból.

GEOVOL Tömegárú Fuvarozó és Földmunkavégző Kft: alapvető feladata, hogy a vörösiszap hulladék alapanyagot lúgcsökkentéssel – a projekt résztvevők kísérleti igényeihez alkalmazkodva - előkészítse. A lúgsemlegesítési kísérleti fejlesztés helyszíne az Ajka - Kolontár VIII-as és X-es számú kazetták. A lúgsemlegesítés (pH csökkentés) a kazettákban környezetbarát széndioxidos eljárással történik szondás besajtolásos módszerrel. Ezen kísérleti fázisban CO2 gázt és/vagy oldott széndioxid gázt tartalmazó folyadékot juttatnak a kazetta kísérletre kiválasztott mélységi részeibe. A projekt során a sajtoláshoz közeli monitoring kutakkal vizsgálják a semlegesítő anyag mélységi térbeli terjedését, semlegesítési eredményességét, illetve adatgyűjtés történik a kazetták csurgalékvíz árkaiból. A X-es számú kazettán a felületek semlegesítését vizsgálják speciális lándzsás kutatótartály segítségével, szintén széndioxid felhasználásával. A kísérleti terület lúgosság csökkenésének elérése után a Geovol Kft. a bányászati hulladékot - hatóságilag engedélyezett módon - a partnerekhez kiszállítja.

A Golder Associates az alkalmazott földtan, a környezetvédelem, valamint az energetika kapcsolódó szakterületein szakértői, tervezői és kivitelezői szolgáltatásokat nyújtó világcégek közül az egyik legelismertebb. A Golder 1992 óta van jelen Magyarországon; irodáinkban (Budapesten és Szekszárdon) mintegy 30 jól képzett és naprakész tudással rendelkező kollégával állunk megrendelőink szolgálatára. Szolgáltatásaink az alkalmazott földtudományoktól, geotechnikától a környezet-tudományokon és engedélyeztetéseken át, a létesítmények biztonsági értékeléséig, hulladékgazdálkodásig, építőmérnöki szolgáltatásokig terjed. A kutatás-fejlesztési projektben az ajkai tárolótérben visszamaradt hasznosítható nyersanyagok mennyiségének és fizikai-kémiai tulajdonságainak pontosítását (geostatisztikai módszer), „készlet becslést” végzünk el a rendelkezésre álló és a kutatási projekt során végzett pontosító felmérések adatai alapján. Cégünk az ajkai vörösiszap tároló földtani/vízföldtani környezetének leírását, pontosító felméréseket elvégzi és az anyagtárolásból adódó környezeti kockázatokat számszerűsíti. A projekt során tervezett, semlegesítési eljárások során (a vörösiszap más hulladékokkal való elegyítése/kombinálása) várható környezeti hatásokat számszerűsítjük, a tárolótéren tervezett eljárás során fennálló környezeti kockázatok mértékét meghatározzuk és ehhez szükséges engedélyeztetési dokumentációkat elkészítjük. A semlegesítési eljárások laboratóriumi tesztjét követően tervezzük terepi kísérletek elvégzését. A terepi tesztekhez a tárolótéren belül kiválasztott térrészen a semlegesítési eljárás tervezésében és ennek pilot végrehajtásában részt veszünk, az eredményeket értékeljük és a méretnöveléshez szükséges tervezésbe bekapcsolódunk. A fenti eljárások, folyamatok szükséges engedélyeztetését elvégezzük, illetve számszerűsítjük a tervezett technológiák, a vörösiszap újrahasznosítási alternatívák környezeti hatásait.

A Pannon Egyetem a projekt három fő megvalósítási szakaszában vesz részt. A vörösiszapban található szkandium ritkán előforduló, nagyon értékes alapanyag, melynek kinyerésére komplex technológiai fejlesztéseket kívánunk megvalósítani. A savas feltárás a ritkaföldfémek szelektív és hatékony kioldódását eredményezi, majd ioncserélő eljárásokkal történik meg a fémkomponensek elválasztása. A második alkalmazási terület az építőipar. A módosított összetételű (adott komponensek kivonásával, pH változtatással előálló) vörösiszap alternatív kiindulási anyaga lehet építőipari termékek gyártásának; az eddigiekben ilyen jellegű hulladékanyag felhasználására nem került sor. A projektben vizsgáljuk a mechanikai, hőtechnikai, esztétikai (szín-vizsgálat) paramétereket az alkalmazhatóság szempontjából. A harmadik pályázati komponens esetében a célkitűzés a vörösiszap, mint hulladék más típusú hulladékkal történő kombinálásával és egy új innovációs megoldás révén potenciális másodnyersanyagok előállítása. A kutatási irány célkitűzése a lúgos kémhatású vörösiszap modell savas jellegű hulladékokkal, biomasszákkal történő reagáltatása és környezetbarát technológiákkal történő feldolgozása.

Bay Zoltán Nonprofit Kft: A kutatóintézet új biológia eljárásokkal, baktériumok felhasználásának lehetőségeit kutatja és eljárásokat dolgoznak ki a fémkinyerés biotechnológiai módszereire.

2018. okt. 20-án tartottuk nyitó konferenciákat. Ehhez kapcsolódó sajtóközleményünk itt található: MEGNYITÁS

A rendezvény képei itt érhetők el: a hallgatóság, az előadók.
Sajtóvisszahang az MTI által közreadott tájékoztatás alapján több sajtóorgánum közreadta a hírt:
https://www.magyaridok.hu/gazdasag/egy-ottagu-konzorcium-kutatja-a-vorosiszap-ujrahasznositasi-lehetosegeit-3624215/
https://24.hu/fn/gazdasag/2018/10/30/hasznositanak-a-rettegett-vorosiszapot/
Ajka TV helyszíni ripotja (kérjük hívja a +36-30-959-7276-ot a megtekintéshez).
Vissza a lap tetejére